3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Divisió de monomis.

Per dividir monomis, d’una banda, en dividim els coeficients, i, de l’altra, les parts literals (si podem).

Exemple:
$ -7x^2y^3:4x= \left (-7:4 \right) \cdot \left ( x^2y^3:x \right )= \frac {-7}{4} x^{2-1}y^3= \frac {-7}{4} x^1y^3= \frac {-7}{4} xy^3 $wxMaxima code:
(%i1) divide (-7*x^2*y^3, 4*x, x);
(%o1) $ \left [ \frac {-7}{4} xy^3, 0 \right ] $

Comentaris