3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Multiplicació de monomis.

Per multiplicar monomis, d’una banda, en multipliquem els coeficients, i, de l’altra, les parts literals.

Exemple:
$ 2x^2 \cdot 3x^4=\left (2 \cdot 3 \right ) \cdot \left (x^2 \cdot x^4 \right )=6x^{2+4}=6x^6 $wxMaxima code:
(%i1) (2*x^2)*(3*x^4);
(%o1) $ 7b^4 - 3ab^4 $

Comentaris