3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Resta de monomis.

La resta de monomis semblants l’efectuem restant els coeficients i deixant la mateixa part literal.
Si els monomis no són semblants, deixem indicada la resta.

Exemple:
$ 7ab^4 - 3ab^4 = 4ab^4 $


wxMaxima code:
(%i1) 7*a*b^4 - 3*a*b^4;
(%o1) $ 4ab^4 $


Exemple:
$ 7b^4 - 3ab^4 = 7b^4 - 3ab^4 $

wxMaxima code:
(%i1) 7*b^4 - 3*a*b^4;
(%o1) $ 7b^4 - 3ab^4 $

Comentaris