3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Suma de monomis.

La suma de monomis semblants l’efectuem sumant els coeficients i deixant la mateixa part literal.
Si els monomis no són semblants, deixem indicada la suma.

Exemple:
$ 7ab^4 + 3ab^4 = 10ab^4 $


wxMaxima code:
(%i1) 7*a*b^4 + 3*a*b^4;
(%o1) $ 10ab^4 $


Exemple:
$ 7b^4 + 3ab^4 = 7b^4 + 3ab^4 $

wxMaxima code:
(%i1) 7*b^4 + 3*a*b^4;
(%o1) $ 3ab^4 + 7b^4 $

Comentaris