3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Valor numèric d’un polinomi.

El valor numèric d’un polinomi P(x), per a un valor x = a, l’expressem P(a) i l’obtenim substituint la variable x pel valor a al polinomi i fent les operacions.

Exemple:
Calcula el valor numèric del polinomi $ P(x)=5x^3+x-3 $ quan x pren el valor 2.

$ P(x)=5x^3+x-3 \xrightarrow[]{\hspace{0.5cm} x=2 \hspace{0.5cm}}  P(2)=5 \cdot 2^3+2-3=39 $wxMaxima code:
(%i1) p:5*x^3+x-3;
(%o1) $ x^2+1 $

(%i2) at(p, x=2);
(%o2) 39

Comentaris