3ESO_2T Projecte Bicicleta

04 Preparem la sortida.
REPTE:
Què necessitarem per garantir la sortida amb èxit?

Valor numèric d’una expressió algebraica.

El valor numèric d’una expressió algebraica és el nombre que resulta de substituir les lletres pels nombres determinats i efectuar les operacions que estan indicades.

Exemple:
Calcula el valor numèric de l’expressió algebraica $ x^2 + 1 $ quan x pren el valor 2.

$ x^2 + 1 \xrightarrow[]{\hspace{0.5cm} x=2 \hspace{0.5cm}} 2^2+1=4+1=5 $wxMaxima code:
(%i1) p:x^2+1;
(%o1) $ x^2+1 $

(%i2) at(p, x=2);
(%o2) 5

Comentaris